Lidergo, pertsona eta talde mailan ahalduntzea eta parte-hartze soziala