3. GIZARTE GIROA

Atal honetan hau landuko dugu. Behean daukazu dokumentazioa.

    • Gela talde bat da

    • Ikasgelako lidergoak

    • Erruduna (chivo expiatorio delakoa)

    • Chance proiektua Napolesen

    • Estrategiak