32-Entzute aktiboa

Entzute aktiboa gurekin komunikatzen den pertsona arretaz entzun, hark igorritako mezuaz gainera, mezu horren atzean dauden asmo, emozio, sentimendu eta egoera pertsonalak ulertzea da 

Proposatzen dugun dinamika oso polita da eta astean behin gutxienez lan eginez gero, alde handia ikus daiteke aste batzuen ostean.

1) ikasleek, guztien artean, binaka hitz egiteko egin daitezkeen galderak idatziko dituzte zerrenda batean: zure leku gogokoena eta zergatik, oso zoriontsu egiten zaituen zerbait, gelan asko haserretzen zaituen zerbait, amets bat, bidaia bat, etab.

2) Astean behin, zozketa bidez edo nahi den moduan, binaka jartzen dira. Pertsona batek galdera egiten du, eta galdera egiten duenean isiltasun osoz geratzen da, honako misio honekin: entzutea. Hitz egiten duenak 2 edo 3 minutu izango ditu adierazteko.

3) Lehenengo pertsonak hitz egiten amaitzean, entzuten duenak honako hau esaten dio: "Ulertu dizudanaren arabera, adierazi duzu........". Eta komentatu ondoren, beste pertsonak esango dio hori dena izan den edo x........... ere gehitu beharko litzaiokeen.

4) Bikote-aldaketa eta prozesu bera.

Horrela, maiztasun egokiarekin lan eginez, entzute aktiboa garatu eta integratuko litzateke, horrek dakarren guztiarekin, askoz ere bizitasun enpatikoagoa, kolaboratzaileagoa, atseginagoa eta abar sortzeko.

Denborarekin ikus daiteke, batzuetan, hasteko minutu bat nahikoa da, adieraztea asko kostatzen zaien taldeetan adibidez edo asko kostatzen zaienean elkarri entzutea. Lanean joan ahala, iraupena handitzen joan daiteke. Gauza bera maiztasunarekin, batzuetan astean bitan egin behar izaten da, jolastoki bakoitzaren ondoren, eta abar.

Hori bera oso oso interesgarria da irakasleen artean aplikatzea, adibidez klaustroetan 5 minutuko ariketa txiki bat bezala, eta gauza bera familien barruan ere. 

Azken finean, entzuten dakiten pertsonekin, entzutean oinarritutako gizarte bat sortzen da, eta hori funtsezkoa eta ederra da elkarbizitzarako ta bakean bizitzeko.