18-Gatazkak bideratzen

EREMUA: EMOZIOEN ERREGULAZIOA

-------------------------------------

Gatazkaren aurrean  pentsatzen pausatu

Anitzetan sortzen dira ikasleen arteko gatazkan, batzuk handiak eta beste batzuk txikiagoak.

Lehen Hezkuntza ososan eta DBHko lehen zikloan aurrera eramteko proposamena da hau.

Gela guztietan emozioen txokoan plastifikatutako bi txartel jarriko ditugu belkroarekin: ahoa eta belarria (bi imgin erantsiak dituzue).

Gatazka suertatzen denean erakutsiko ditugu bi hauek eta gatazpan parte hartu duteni imajin bana eman.

Gatazkaren intensitatearen arabera eta prozedura ezagutzen dutenaren arabera irakaslearen papera izanen da handiagoa edo txikiagoa. 

Helburua da lasaitzea eta bakoitzak nola sentitu den adieraztea (ahoa) bestea entzuten duen bitartean (belarria). Gero trukatuko dituzte txartelak eta hitz egin duenak entzunen du eta bizebersa.

DBHrako egokitzapena:

Gatazka baten aurrean pentsarazteko gure egiteko erak baldintzatzen duela bestearen jarrera rayuelaren antzeko bidea proposatzen zaie gatazkan egon direnei.

Txartela horiek itsatita lurrean (ikus argazkia -0081) izenen ditugu. Eta hauxe dira (ERANTSIAK  artx: rayuela):

1.- GERTATZEN DENA

2.-PENTSATZEN DUDANA

3.-SENTITZEN DUDANA

4.-EGITEN DUDANA

5.-EGITEN DUDANAREN ONDORIOA

Nahi duguna da 4. Puntura buelta daitezen eta burutazioak egin dezaten beraien jarrera aldatuz gero zer ondorio ekarriko zuen antzemateko.